Candy

Candy merujukan kepada warna pada badan ikan. Candy adalah sejenis gula-gula yang mempunyai pelbagai warna.

Ia sebenarnya dalam kategori ikan Fancy atau Multicolour.

Candy asli mempunyai 3 warna asas iaitu kuning, oren dan merah. Juga menampilkan kehadiran warna hitam.

Ciri-ciri Ikan yang dikelaskan sebagai  Betta Candy:

  • Kehadiran warna Kuning, Jingga dan Merah dengan warna hitam menjadi pelengkap.
  • Ia juga perlu dengan kehadiran lapisan warna asas yang kuat (strong base) dalam mencorakkan pada badan dan / atau tali (lacing) pada sirip.
  • Minimum syarat untuk Betta Jenis Candy sejati adalah 5 warna dalam warna keseluruhan ikan.

Candy:

  • A true Candy should have the presence of all 3 base layer colours: Yellow, Orange and Red with black being an optional presentation to taste.
  • It should also have a presence of a strong base layer in patterning on the body and/or lacing on the fins.
  • The iridescent layer should have a minimum of two colours, present in a galaxy variation or well laced.
  • The minimum requirement for a true candy is 5 colours. The focus of the colouration is the overall fish.

Rujukan:

  1. The Infinite World Of Multicolours

Comments are closed.